Projektowanie

W efekcie pracy naszego zespołu a także współpracy z projektantami specjalistycznych branż powstają skoordynowane projekty wielobranżowe obiektów budowlanych.Projektujemy budynki o różnej funkcji i skali, zarówno niewielkie domy jednorodzinne, jak i większe budynki biurowe, użyteczności publicznej, a także obiekty halowe i przemysłowe.

Oferujemy współpracę na wszystkich etapach prac projektowych; od koncepcji, poprzez projekt budowlany, wykonawczy, aż po nadzór autorski nad realizacją.

Przy udziale Inwestora, tworzymy pierwsze wizje projektowe, które determinują przyszłą formę i funkcję obiektu. Kreowana przez nas wizja wspomagana jest modelowaniem trójwymiarowym, które kończy się foto realistyczną wizualizacją koncepcji projektowej.

Forma i funkcja to jednak nie wszystko. Na całość opracowania projektowego składa się szereg opracowań specjalistycznych takich jak konstrukcja (statyka) a także różnego rodzaju instalacje wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Dla tego też, dysponując już opracowaniem koncepcji projektowej, w kolejnym etapie możemy przystąpić do formułowania wielobranżowego zespołu projektowego. Zespół taki skupia projektantów różnych specjalizacji, którzy będą współtworzyć z nami dokumentację budowlaną, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę a także wykonawczą niezbędną do prawidłowego wykonania obiektu na budowie.

Przykładowe realizacje:

Dom jednorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek biurowo-magazynowy

Dom jednorodzinny

Osiedle Owocowe