O NAS

leszek

Leszek Lasota

Główny architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/27/2006

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Studia ukończył w 2003 roku. Karierę zawodową rozpoczął jeszcze na studiach w 2001 roku odbywając praktykę w jednej z poznańskich pracowni projektowych. Po ukończeniu studiów odbył staż w organach administracji architektoniczno budowlanej a następnie pracował w jednej z pilskich pracowni projektowych. Od 2007 roku niezmiennie prowadzi własną autorską pracownię projektową.


przemek

Przemysław Kazulek

Główny konstruktor, absolwent Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nr upr. WKP/0059/POOK/09

Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Studia ukończył w 2003 roku. W latach 2005 – 2009 pracował na stanowisku asystenta projektanta konstrukcji w jednej z pilskich pracowni projektowych, a następnie od 2009 – 2013 pracował na samodzielnym stanowisku projektanta konstrukcji. Od roku 2013 prowadzi własna działalność w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich.