Bank Spółdzielczy w Szamotułach

Realizacja pełno branżowego projektu budowlano wykonawczego, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, kamienicy na potrzeby centrali Banku Spółdzielczego Duszniki w Szamotułach, (grupy SGB).

Projekt obejmował rewitalizację 6 kondygnacyjnej zabytkowej kamienicy z 1907 roku, tworzącej pierzeję rynku w Szamotułach. W wyniku przebudowy wyburzono główną wewnętrzną ścianę nośną kamienicy. Tradycyjnie wykonane stropy poszczególnych kondygnacji odciążono i podparto na ustroju żelbetowych słupów i podciągów stalowych. Umożliwiło to otwarcie, „uwolnienie” dotychczasowo ograniczonej ścianami nośnymi przestrzeni. W ramach poszczególnych kondygnacji zaprojektowano nowy układ funkcjonalno przestrzenny odpowiadający potrzebom funkcjonowania nowoczesnego banku. Zaplanowano między innymi części reprezentacyjne dla obsługi klientów, sale operacyjną, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjną oraz pomieszczenia techniczne. Usprawniono komunikację między kondygnacyjną, między innymi przez zaprojektowanie nowych klatek schodowych i windy. Do wydzielenia nowych przestrzeni użyto zabudowy z lekkich ścian oraz systemowych bez ramowych ścian aluminiowo szklanych, utrzymując tym samym walory architektoniczne uwolnionej przestrzeni.

Obiekt zyskał nową infrastrukturę w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej, teleinformatycznej, elektrycznej w tym niskoprądowej jak kontrola dostępu, sygnalizacja przeciwpożarowa, telewizja przemysłowa oraz instalacji suchego gaszenia.

slide2slide12423222120191817161513121110090807

« Powrót