Bank SGB W Czarnkowie

Realizacja pełno branżowego projektu budowlano wykonawczego rozbudowy, przebudowy i modernizacji  budynku banku spółdzielczego w Czarnkowie.

Projekt zakładał dostosowanie istniejącej substancji budowlanej funkcjonującego od lat Banku, do rosnących potrzeb i wymagań użytkowych. Przebudowa zbiegła się w czasie ze zmianami urbanistycznymi sąsiednich kwartałów okolicznej zabudowy, w tym rewaloryzacji przestrzeni rynku miejskiego. Zmiany polegały na wyłączeniu z ruchu drogowego i zamianie na pasaż pieszy ciągu komunikacyjnego ulicy Kościuszki, przy której dotychczas zlokalizowana była frontowa fasada Banku. Tak więc brak możliwości prowadzenia rozbudowy ograniczonej pasażem pieszym z jednej strony oraz obiektywna konieczność rozbudowy stały się powodem szukania wolnej przestrzeni do zabudowy, na zapleczu banku po tzw. oficynowej części działki. W konsekwencji doprowadziło to do „przeniesienia” głównej reprezentacyjnej części budynku na zaplecze od strony ulicy Kościelnej. Zadanie projektowe polegało więc na rozbudowie przestrzeni banku oraz stworzeniu takiej zabudowy która przejmie funkcje reprezentacyjne oraz zasadniczego dostępu do przestrzeni obsługującej klientów banku. Całość zamierzenia wymagała dostosowania i połączenia nowej substancji z istniejącym układem funkcjonalno przestrzennym oficyny.

Obiekt zyskał nową infrastrukturę w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej, teleinformatycznej, elektrycznej w tym niskoprądowej jak kontrola dostępu, sygnalizacja przeciwpożarowa.

2324slide3

« Powrót